Πρόγραμμα

(Σημ.:Το πρόγραμμα είναι ενδεικτικό και ενδέχεται να αλλάξει κατα τη διάρκεια του Εξαμήνου)

Ημερομηνία Περιγραφή
Υλικό
Διάλεξη 1 - 03 Σεπ Περιγραφή Μαθήματος, Συμβόλαιο (Syllabus) &
Introduction to Wireless and Mobile Networks

Syllabus

Διάλεξη 1 & 2

Διάλεξη 2 - 06 Σεπ
Διάλεξη 3 - 10 Σεπ Form 1G to 5G Mobile Networks
Διάλεξη 4 - 13 Σεπ Radio Propagation (Ασύρματη Διάδοση Σήματος) Διάλεξη 4 & 5
Διάλεξη 5 - 17 Σεπ
Διάλεξη 6 - 20 Σεπ Modulation Techniques (Τεχνικές Διαμόρφωσης Σήματος)
Διάλεξη 7 - 24 Σεπ
Διάλεξη 8 - 27 Σεπ Spread Spectum Tecniques (Τεχνικές Διασποράς Φάσματος)
Διάλεξη 9 - 04 Οκτ Multiple Access Techniques (Τεχνικές Πολλαπλής Πρόσβασης) Διάλεξη 9, 10 & 11
Διάλεξη 10 - 08 Οκτ
Διάλεξη 11 - 11 Οκτ
15 Οκτ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΞΕΤΑΣΗ Επανάληψη
22 Οκτ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΞΕΤΑΣΗ
Διάλεξη 12 - 25 Οκτ Cellular Concepts (Αρχές Κυψελοειδών Δικτύων)
Διάλεξη 13 - 29 Οκτ
Διάλεξη 14 - 01 Νοε
Διάλεξη 15 - 05 Νοε 3G Cellular Systems and Radio Resource Management Algorithms(3ης Γενεάς Κυψελοειδή Δίκτυα και Αλγόριθμοι Διαχείρησης Ασύρματων Πόρων) Διάλεξη 15, 16 & 17
Διάλεξη 16 - 08 Νοε
Διάλεξη 17 - 12 Νοε
Διάλεξη 18 - 15 Νοε 3GPP Long Term Evolution (LTE) & 5G Mobile Networks Διάλεξη 18, 19 & 20
Διάλεξη 19 - 19 Νοε
Διάλεξη 20 - 22 Νοε
26 Νοε ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
29 Νοε

ΤΕΛΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ (Επανάληψη)

06/12/2019 (Παρασκευή) 08:30 – 11:30 ΧΩΔ01 004