Εβδομάδα Περιγραφή
Υλικό
1
 • Καλωσορίσατε στο εργαστήριο των κινητών δικτύων.  Σε αυτό το εργαστήριο θα χρησιμοποιήσουμε τον προσομοιωτή  OPNET Modeler για να σας βοηθήσουμε να κατανοήσετε καλυτέρα τις θεωρητικές έννοιες που διδάσκεστε στις διαλέξεις.

 • Δεν θα γίνουν τα εργαστήρια την πρώτη εβδομάδα μαθημάτων.

 

 

2
 • OPNET Modeler Review
 
3 Using Riverbird Modeler to build a wireless network
 • Mobility
 • Power
 • SNR
 • Pathloss
 
 
4  
 
5
 • Q/A
 
 
6  
 
7  
 
8
 • Q/A
9  
10  
11
 • Q/A
 
 
12
 • QUIZ
 
 
13    
14