ΕΠΛ 412: Λογική στην Πληροφορική
Class Notes


Η ιστοσελίδα αυτή θα ενημερώνεται τακτικά με τις διαφάνειες των διαλέξεων σε μορφή pdf.


Διάλεξη 1
Λογική στην Πληροφορική - Εισαγωγή
- Σύντομη Ιστορική Αναδρομή στη Λογική
download (pdf)
Διαλέξεις 2 - 5
Προτασιακός Λογισμός 
- Σύνταξη και Σημασιολογία, Αποδεικτική Θεωρία και Επίλυση, Ορθότητα και Πληρότητα, Κανονικές Μορφές
download (pdf)
Διaλέξεις 6 - 10
Κατηγορηματικός Λογισμός 
- Εισαγωγή, Σύνταξη, Αποδεικτική Θεωρία, Σημασιολογία. Επίλυση και SLD Επίλυση

download1 (pdf)

download2 (pdf)

Διαλέξεις 11 - 13
LTL - Γραμμική Χρονική Λογική
- Ανάγκη για ανάλυση συστημάτων, Μοντελοέλεγχος, PLTL Σύνταξη και Σημασιολογία

download (pdf)
Διαλέξεις 14 - 16 CTL - Λογική Δένδρου Υπολογισμού
- Διακλαδωμένες Χρονικές λογικές, CTL (σύνταξη και ερμηνεία), Αλγόριθμος Μοντελοελέγχου, CTL*

download1 (pdf)

download2 (pdf)

Διαλέξεις 17 - 20 Ανάλυση της Ορθότητας Προγραμμάτων
- Τριάδες Hoare, Μερική και Ολική Ορθότητα, Σύστημα Απόδειξης Μερικής Ορθότητας, Σύστημα Απόδειξης Ολικής Ορθότητας
download (pdf)
Διαλέξεις 21 - 24 Τροπικές Λογικές
- Βασικός Τροπικός Λογισμός, Σύνταξη και Σημασιολογία, Τρόπου Αλήθειας,  Θεωρία της Αντιστοιχίας
download (pdf)EPL412
Αnnouncements
Class Contract
Related Links


Άννα Φιλίππου, Σεπτέμβριος 2020