ΕΠΛ 412: Λογική στην Πληροφορική

Related Links


Συνδέσμοι σε θέματα σχετικά με το μάθημα.

An article on Aristotelian Logic from the Stanford Encyclopedia of Philosophy

The Formal Methods Europe website

A. Doxiadis and C. Papadimitriou: Logicomix. A Graphic novel about logic and the foundations of mathematics
A Modal Logic Playground
Model checking logic puzzles
Το άρθρο: On the Unusual Effectiveness of Logic in Computer Science
Η "Διακεκριμένη Διάλεξη" του Καθηγητή Moshe Vardi στο Virginia Tech University με τίτλο Logic Begat Computer Science: When Giants Roamed the Earth.
Ιστιοχώρος αφιερωμένος στη Λογική και τις εφαρμογές της

Logic in Action - ηλεκτρονικό βιβλίο

Το άρθρο: Logic as a Query Language: From Frege to XML
Σύνδεσμοι προς εργαλεία Αυτοματοποιημένης Απόδειξης
Το συνέδριο IEEE Symposium on Logic in Computer Science

 
Main Course Page
Class Contract
 What's New?
Class Notes