Τρόπος Διδασκαλίας

Η διδασκαλία του μαθήματος αποτελείται από διαλέξεις, φροντιστήρια και εργαστήρια. Η παρακολούθηση των διαλέξεων, φροντιστηρίων και εργαστηρίων από τους φοιτητές είναι υποχρεωτική. Οι φοιτητές παρακαλούνται όπως προσέρχονται στην αίθουσα των διαλέξεων έγκαιρα. Φροντιστήρια θα γίνονται από την 1η εβδομάδα και κάθε βδομάδα εκτός και αν ανακοινωθεί κάτι διαφορετικό από τη διδάσκουσα. Εργαστήρια θα γίνονται από τη 2η εβδομάδα.


Προαπαιτούμενα μαθήματος


Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Εργαλεία για διαχείριση του κύκλου ζωής λογισμικού και μοντελοποίηση επιχειρησιακών διεργασιών:
Εργαλεία για γρήγορη πρωτοτυποποίηση και σχεδίαση:
Εργαλεία της μηχανικής απαιτήσεων:
Εργαλεία ελέγχου εκδόσεων:
Εργαλεία χρονοπρογραμματισμού έργων:
Build tools: