Πρόγραμμα Μαθημάτων

Ημερομηνίες Περιγραφή Μαθήματος
Δευτέρα - 06/09/21
(Τμήμα 2: 13:30-15:00,
Τμήμα 1: 15:00 - 16:30)
Διάλεξη 0:
Συμβόλαιο μαθήματος και οδηγίες, Εισαγωγή
Δευτέρα - 06/09/21 ή Πέμπτη - 09/09/21
Εργαστήριο:
Θέματα εξαμηνιαίας εργασίας - συζήτηση
Τετάρτη - 08/09/21
(Τμήμα 2: 14:00-15:00,
Τμήμα 1: 15:00 - 16:00)
Διάλεξη 1:
Εισαγωγή στην Τεχνολογία Λογισμικού (μέρος 1)
Πέμπτη - 09/09/21
Διάλεξη 2:
Εισαγωγή στην Τεχνολογία Λογισμικού (μέρος 2)
Δευτέρα - 13/09/21 ή Πέμπτη - 16/09/21
Εργαστήριο:
Επισκόπηση εργαλείων εργαστηρίου
Δευτέρα - 13/09/21
Διάλεξη 3:
Μοντέλα κύκλου ζωής λογισμικού (μέρος 1)

Τετάρτη  - 15/09/21
Φροντιστήριο 1:
Παρουσίαση έργων, επίλυση αποριών
Πέμπτη - 16/09/21
Διάλεξη 4:
Μοντέλα κύκλου ζωής λογισμικού (μέρος 2)
Δευτέρα - 20/09/21
Διάλεξη 5:
Μηχανική απαιτήσεων (μέρος 1)
Δευτέρα - 20/09/21 ή Πέμπτη 23/09/21
Εργαστήριο:
Παραδείγματα έργων και μοντέλα κύκλου ζωής
Τετάρτη  - 22/09/21
Διαδικτυακές συναντήσεις με ομάδες
Πέμπτη - 23/09/21
Διάλεξη 6:
Μηχανική απαιτήσεων (μέρος 2)
Δευτέρα - 27/09/21
Διάλεξη 7:
Προγραμματισμός Έργου και Διαχείριση Κινδύνων (μέρος 1)

Δευτέρα - 27/09/21
Εργαστήριο - MS Project tool
Τετάρτη  - 29/09/21
Φροντιστήριο:
Φάση 1 εργασίας και κρίσιμο μονοπάτι
Πέμπτη - 30/09/21
Διάλεξη 8:
Προγραμματισμός Έργου και Διαχείριση Κινδύνων (μέρος 2)
Δευτέρα - 04/10/21
Διάλεξη 9:
Μοντελοποίηση Συστήματος (μέρος 1)
Δευτέρα - 04/10/21 ή Πέμπτη 06/10/21
Εργαστήριο - Modelio (use case diagrams)
Τετάρτη  - 06/10/21
Φροντιστήριο:
Σύντομες παρουσιάσεις συναντήσεων με πελάτες και παραδείγματα κινδύνων
Πέμπτη - 07/10/21
Διάλεξη 10:
Μοντελοποίηση Συστήματος (μέρος 2)

Δευτέρα - 11/10/21
Διάλεξη 11:
Μοντελοποίηση Συστήματος (μέρος 3)
Δευτέρα - 11/10/21 ή Πέμπτη 14/10/21
Εργαστήριο - Modelio (use case diagrams)
Τετάρτη  - 13/10/21
Φροντιστήριο:
Φάση 2 εργασίας και UML παράδειγμα
Πέμπτη - 14/10/21
Διάλεξη 12:
Μοντελοποίηση Συστήματος (μέρος 4)

Δευτέρα - 18/10/21
Διάλεξη 13:
Μοντελοποίηση Συστήματος (ασκήσεις)
Δευτέρα - 18/10/21 ή Πέμπτη 21/10/21
Εργαστήριο (διαγράμματα κλάσεων)
Τετάρτη  - 20/10/21
Φροντιστήριο:
Σύντομη επανάληψη
Πέμπτη - 21/10/21
Διάλεξη 14:
Αρχιτεκτονική λογισμικού (μέρος 1)
Σάββατο - 23/10/2021
ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΞΕΤΑΣΗ (θα επιβεβαιωθεί)
Δευτέρα - 25/10/21
Διάλεξη 15:
Αρχιτεκτονική λογισμικού (μέρος 2)
Δευτέρα - 25/10/21 ή Πέμπτη 28/10/21 (Αργία)
Εργαστήριο (δυναμικά διαγράμματα)
Τετάρτη  - 27/10/21
Φροντιστήριο:
Φάση 3 και φάση 4 εξαμηνιαίας εργασίας
Πέμπτη - 28/10/21
ΑΡΓΙΑ
Δευτέρα - 01/11/21
Διάλεξη 16:
Πρωτοτυποποίηση
Δευτέρα - 01/11/21 ή Πέμπτη 04/11/21
Εργαστήριο (δυναμικά διαγράμματα) ή (HTML, CSS, διαδικτυακές εφαρμογές)
Τετάρτη  - 03/11/21
Φροντιστήριο:
Παραδείγματα MVC
Πέμπτη - 04/1121
Διάλεξη 17:
Χρήσιμα Εργαλεία Ανάπτυξης (μέρος 1)
Δευτέρα - 08/11/21
Διάλεξη 18:
Χρήσιμα Εργαλεία Ανάπτυξης (μέρος 2)

Δευτέρα - 08/11/21 ή Πέμπτη 11/11/21
Εργαστήριο (HTML, CSS, διαδικτυακές εφαρμογές) ή (Android εφαρμογές)
Τετάρτη  - 10/11/21
Φροντιστήριο:
Εξετάσεις
Πέμπτη - 11/11/21
Διάλεξη 19:
Σχεδίαση και Υλοποίηση (μέρος 1)

Δευτέρα - 15/11/21
Διάλεξη 20:
Σχεδίαση και Υλοποίηση (μέρος 2)

Δευτέρα - 15/11/21 ή Πέμπτη 18/11/21
Διάλεξη 20:
Εργαστήριο (Eργαλεία προγραμματισμού, μοτίβα)

Τετάρτη  - 17/11/21
Φροντιστήριο:
Συναντήσεις για 4η φάση
Πέμπτη - 18/11/21
Διάλεξη 21:
Έλεγχος Λογισμικού (μέρος 1)
Δευτέρα - 22/11/21
Διάλεξη 22:
Έλεγχος Λογισμικού (μέρος 2)

Δευτέρα - 22/11/21 ή Πέμπτη 25/11/21
Εργαστήριο (Refactoring)
Τετάρτη  - 24/11/21
-
Πέμπτη - 25/11/21
Διάλεξη 23:
Συντήρηση Λογισμικού

Δευτέρα - 29/11/21
Διάλεξη 24:
Επανάληψη
Τετάρτη  - 1/12/21
Φροντιστήριο:
Απορίες
Πέμπτη - 2/12/21
Διάλεξη 25:
Παρουσιάσες πρωτοτύπων