ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
Τμήμα Πληροφορικής

ΕPL 111- Discrete Structures in Computer Science and Computation
Fall 2006 Semester (Εαρινό
Εξάμηνο 2006)
Instructor
(Διδάσκων):
Demetris Zeinalipour (Δημήτρης Ζεϊναλιπούρ)
Office:
ΘΕΕ-001 #Β118
Telephone:
22 892746
E-mail:
dzeina@cs.ucy.ac.cy

WWW:

http://www.cs.ucy.ac.cy/~dzeina/courses/epl111
Lectures (Διαλέξεις) :
Mondays & Thursdays, 16:30-18:00


   Course Textbook

Lectures Room
(Αίθουσα Διαλέξεων) :

ΧΩΔ01(Πανεπιστημιούπολη), Room #001
Recitation (Φροντιστήριο):
Wednesdays, 15:00-16:00, XΩΔ01-107

Office Hours
(Ώρες Γραφείου):

Tuesdays, 10:30-12:00 (ή μετά από συνεννόηση)

Teaching Assistant (Βοηθός Μαθήματος) :

George Hadjipollas ( hpollas * cs.ucy.ac.cy)
Office Hours: Thursdays, 9:00-11:00
Γραφείο: B119 , Τηλ: 22-89
2747
Home Contract Exercises
Class Notes

Information relevant to the course will be disseminated through this page on a regular basis. Please visit it frequently.

Announcements  - Ανακοινώσεις
May 17

Οι βαθμοί του εξάμηνου έχουν καταχωρηθεί στο σύστημα βαθμολογιών του πανεπιστημίου. Για να δείτε τον βαθμό σας μπορείτε να ακολουθήσετε τον πιο κάτω σύνδεσμο:

Βαθμολογίες Εξαμήνου

May 9

Η πέμπτη άσκηση βρίσκετε διορθωμένη στην αίθουσα B121.

Apr 25

Η πέμπτη άσκηση έχει ανακοινωθεί κάτω από τον σύνδεσμο Exercises. Οι ασκήσεις αφορούν τα κεφάλαια 7.1-7.4 και 6.1-6.2 (Σχέσεις, Κλειστότητα Σχέσεων και Αναδρομικές Σχέσεις).

Apr 21

H τελική εξέταση έχει οριστεί για:

Μέρα: Τρίτη, 15 Μαΐου
Ώρα:  8:30-11:30
Τοποθεσία: 
Πανεπιστημιούπολη, ΧΩΔ003 

Mar 26

Η τέταρτη άσκηση έχει ανακοινωθεί κάτω από τον σύνδεσμο Exercises. Οι ασκήσεις αφορούν τα κεφάλαια 4.1, 4.2, 4.3 και 4.5 (Βασικές Αρχές Απαρίθμησης, Αρχή Περιστερώνα, Διατάξεις και Συνδυασμοί, Γενίκευση Διατάξεων και Συνδυασμών).

Mar 5

Η τρίτη άσκηση έχει ανακοινωθεί κάτω από τον σύνδεσμο Exercises. Οι ασκήσεις αφορούν τα κεφάλαια 1.5-3.1 και 3.3 (Μαθηματικός Συλλογισμός, Στρατηγική Αποδείξεων και Μαθηματική Επαγωγή).

Feb 10

Η δεύτερη άσκηση έχει ανακοινωθεί κάτω από τον σύνδεσμο Exercises. Οι ασκήσεις αφορούν τα κεφάλαια 1.6-1.8 και 3.2 (σύνολα, συναρτήσεις, ακολουθίες και αθροίσματα) . Η ημερομηνία παράδοσης είναι Πέμπτη 26/02 στην διάλεξη.

Feb 5

Η πρώτη άσκηση έχει ανακοινωθεί κάτω από τον σύνδεσμο Exercises. Οι ασκήσεις αφορούν τα κεφάλαια 1.1-1.4 (προτασιακή και κατηγορική λογική). Η ημερομηνία παράδοσης είναι Δευτέρα 12/02 στην διάλεξη.

Jan 26

To Φροντιστήριο θα διεξάγετε από εδώ και εμπρός :

Ημέρα: Τετάρτη
Ώρα: 3:00-4:00
Αίθουσα: ΧΩΔ01-#107

Jan 22

Πληροφορίες σχετικά με το μάθημα θα ανακοινώνονται σε αυτή την ιστοσελίδα. Παρακαλείστε να την επισκέπτεστε συχνά.