Home    Student Presentations

Schedule

Week 6
Passwords (Demetris Kallis, report, presentation)
 
 
The Underground (Frederikos Leandrou, report, presentation)
 
Week 7
Mobile Security (Louiza Agroti, report, presentation)
 
 
Attacks (Vaggelis Tsiourtis)
 
Week 8
CAPTCHAs (Pantelina Ioannou, report, presentation)
 
 
Measurements (Georgia Antoniou, report, presentation)
 
Week 9
Social Networks (Giorgos Sofroniou, report, presentation)
 
 
Anonymity (Christos Yelasis, report, presentation)
 
Week 10
Phishing (Chryso Makri, report, presentation)
 
 
Crypto Mining (Lambros Demetriou, report, presentation)
 
Week 11
SPAM (Maria Agroti, report, presentation)
 
 
Bugs (Achilleas Eftychiou, report, presentation)
 
Week 12
ML Security (Paraskevas Panayi, report, presentation)
 
 
Botnets (Andreas Neophytou, report, presentation)
 
(c) Elias Athanasopoulos